Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

RPO WP 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa , Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
RPO WP 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozpoczęcia naboru to marzec 2017r.
PROW „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
Informujemy o planowanym naborze wniosków do poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „ Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu 2017 roku.
PROW „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 5 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 roku. Planowany termin naboru wniosków to czerwiec 2017 roku.
Polska Wschodnia 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wsparcie jest adresowane w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.
Polska Wschodnia 1.4 Wzór na konkurencję
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 1.4 Wzór na konkurencję Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok. Działanie 1.4 ma charakter II etapowy.
POIR 2.3 Badania na rynek
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" podziałania 2.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozpoczęcie naborów wniosków nastąpi 13 marca 2017 roku.
POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozpoczęcie naborów wniosków nastąpi 16 maja 2017 roku.
POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozpoczęcie naborów wniosków nastąpi 8 czerwca 2017 roku.
Walne Zebranie Klastra Naturalnie z Podlasia - za rok 2013
w dniu 5 czerwca 2014 roku, w Zamku w Tykocinie odbyło się coroczne Walne Zebranie Klastra podsumowujące działalnośc stowarzyszenia w roku 2013. Miejsce zebrania nie było przypadkowe, gdzyż realizując pomysł - pozanjemy Podlasie, nasze zebrania odbywaja się w każdym roku w innym otoczeniu by lepiej poznać Podlasie.
Konferencja w Supraślu,
W dniach 19-20 lutego 2009 roku w Supraślu w Ośrodku Konferencyjnym Knieja Zarząd Klastra "Naturalnie z Podlasia" przy wsparciu sponsorów zorganizował konferencję. Uczestnikami spotkania byli członkowie klastra, sympatycy oraz firmy i organizacje prezentujące głównie możliwości współpracy. Uczestnicy mogli między innymi zapoznać się z aktualnymi warunkami i możliwościami pozyskania przez przedsiębiorców funduszy unijnych. Interesująca była oferta firmy doradczo-szkoleniowej a także poznanie ułatwień przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Współorganizatorem spotkania był Bank BPH oraz firma doradczo-szkoleniowa IDEA Managemenet Consultig (www.idea-mc.pl), od 1,5 roku realizująca w Białymstoku projekty szkoleniowe, adresowane do podlaskich klastrów.
Stowarzyszenie "Naturalnie z Podlasia" zaprasza
Stowarzyszenie „Naturalnie z Podlasia” pierwsza na Podlasiu inicjatywa klastrowa skupiająca przedsiębiorstwa i organizacje działające w sektorze rolno-spożywczym, powstała z inicjatywy przedsiębiorców. Organizacja posiada formułę otwartą stąd zapraszamy do współpracy w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu. Zachęcamy również, do wzięcia udziału we wspólnym projekcie mającym na celu wzmacnianie pozycji rynkowej lokalnych firm, poprzez oznaczanie najlepszych produktów wspólną marką „Naturalnie z Podlasia”.
Uczestniczyliśmy w VII Regionalnym Forum Innowacji
W dniu 4 grudnia 2008 roku odbyło się w Białymstoku VII Regionalne Forum Innowacji. Przewodnie tematy to: Finansowanie działalności innowacyjnej i naukowej w latach 2007-2013 oraz Inicjatywy klastrowe w Polsce Północno- Wschodniej.
Porozumienie o współpracy z WSFiZ w Białymstoku
W dniu 16.07.2008 roku podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania i Stowarzyszeniem Klaster Spożywczy "Naturalnie z Podlasia".Przedmiotem porozumienia jest między innymi jest współpraca oraz wzajemne wspieranie Stron w zakresie doświadczeń praktycznych i naukowo-badawczych.
List intencyjny - ze Stowarzyszeniem "Podlaski Klaster Bielizny"
W dniu 20 czerwca 2008 podpisany został List intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Klaster Spożywczy "Naturalnie z Podlasia " i "Podlaskim Klastrem Bielizny". Celem zawarcia Listu intencyjnego jest określenie wspólnych działań ukierunkowanych na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i upowszechnienie idei clusteringu poprzez wzajemną współpracę i koordynację wspólnych projektów.
"Naturalnie z Podlasia!" Pomysłem Roku 2007!
W sobotę 15 marca 2008 r. podczas uroczystej, dorocznej Gali ogłoszono laureatów IV edycji konkursu „Podlaska Marka Roku”, organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Inicjatywa klastrowa „Naturalnie z Podlasia!” zgłoszona przez Stowarzyszenie Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” została uznana za Pomysł Roku 2007.
Konferencja kończąca projekt clusteringu
Dnia 7 marca 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja kończąca ogólnopolski projekt "Programu szkoleń promujących clustering", gdzie inicjatywa Klaster Spożywczy "Naturalnie z Podlasia!" była zaproszona do zaprezetowania swoich osiągnięć i drogi do jej powstania. Będąc w nielicznym gronie sformalizowanych inicjatyw w skali ogólnopolskiej, v-ce prezes zarządu stowarzyszenia, Pan Wojciech Dąbrowski, zaprezentował aktualny stan naszej organizacji, plany i projekty na najbliższą przyszłość.
Nominacja w konkursie Podlaska Marka Roku 2007
Dnia 21 lutego 2008 r., po zakończniu oficjalnej prezentacji, jaka miała miejsce w białostockich "Spodkach", Kapituła konkursu Podlaska Marka Roku podjęła decyzję o tegorocznych nominacjach do głównych nagród. Nominację w kategorii Pomysł otrzymała m. in. inicjatywa klastrowa "Naturalnie z Podlasia!"
Konkurs na Podlaską Markę Roku 2007
W poniedziałek 28 stycznia 2008 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły konkursu Podlaska Marka Roku 2007. Decyzją Kapituły inicjatywa klastrowa „Naturalnie z Podlasia!” została dopuszczona do uczestniczenia w konkursie na Podlaską Markę Roku 2007 w kategorii Pomysł.
Kapituła Marki "Naturalnie z Podlasia!"
16 stycznia 2008r. w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Octowa 1, Białystok) odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły Marki „Naturalnie z Podlasia!”. Celem tego spotkania było przygotowanie projektu zasad procedury kwalifikacyjnej o przyznanie prawa do korzystania ze znaku „Naturalnie z Podlasia” jako marki produktowej.
Współpraca z PFRR
Dnia 19.12.2007 roku w siedzibie RCS Białystok odbyło się spotkanie, w czasie którego omawiana była możliwość nawiązania stałej współpracy między Stowarzyszeniem Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” a Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.
Współpraca z Urzędem
1 października 2007 roku w Urzędzie Marszałkowskim został podpisany list intencyjny o współpracy między Samorządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia”.
Współpraca z Izbą
W dniu 13.09.2007r., w siedzibie Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Klastrem Spożywczym „Naturalnie z Podlasia” a Łomżyńską Izbą Przemysłowo – Handlową.