Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Współpraca z Izbą

W dniu 13.09.2007r., w siedzibie Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Klastrem Spożywczym „Naturalnie z Podlasia” a Łomżyńską Izbą Przemysłowo – Handlową.

 

Podczas spotkania zostały omówione główne powody i cele tegoż przedsięwzięcia. Jako priorytetowe zostały wymienione: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm z regionu podlaskiego, należących do Klastra Spożywczego „Naturalnie z Podlasia”, oraz promocja produkowanych przez nie produktów, a co za tym idzie promowanie regionu i przedsiębiorczości na Podlasiu.

 

W spotkaniu reprezentantami ŁIP-H byli: Prezes Rady Izby Maciej Zajkowski i Członek Rady Izby Stanisław Kaczyński oraz Vice Prezes Klastra Spożywczego - Wojciech Dąbrowski i członek Klastra Spożywczego - Jacek Wesołowski.

 

Źródło: http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=12711