Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Współpraca z PFRR

Dnia 19.12.2007 roku w siedzibie RCS Białystok odbyło się spotkanie, w czasie którego omawiana była możliwość nawiązania stałej współpracy między Stowarzyszeniem Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” a Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.

Na spotkaniu byli obecni - ze strony PFRR i RCS: A. Parafiniuk, M. Dźwigaj, B. Sokół, R. Girejko, K. Baczyńska, zaś ze strony Stowarzyszenia: E. Puławska-Breś, S. Jasiński, J. Jakuć, G. Płosińska-Mosiej, B. Odachowski, A. Borowski,  J. Kaczyński, G. Borkowski, M. Łukjańczuk, J. Wesołowski, K. Miliszewska.

Program w/w spotkania obejmował:

  • Jak finansować rozwój firm branży spożywczej? - A. Parafiniuk - prezentacja instrumentów finansowych, jakimi dysponuje PFRR, tj. Funduszu Pożyczkowego, Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego oraz Funduszu Kapitałowego
  • Prezentacja Klastra Naturalnie z Podlasia - E. Puławska-Breś – przedstawienie historii powstania, misji oraz członków klastra
  • Jak zdobywać środki na rozwój klastra? Spojrzenie praktyczne - M. Dźwigaj, B. Sokół – prezentacja Regionalnej Instytucji Finansującej (historia, spojrzenie na dotacje od strony systemu i beneficjentów, krótki opis działań w PO IG) oraz oferty Centrum EuroInfo (w lutym 2008 r. połączonego z Centrum Transferu Technologii IRC)
  • Badania i szkolenia na rzecz klastra Naturalnie z Podlasia - R. Girejko, K. Baczyńska – prezentacja badania strategii rozwoju Podlaskiego Klastra Obróbki Metali, prezentacja RCS Białystok (krótka historia, projekty szkoleniowo-doradcze, projekty doradcze).

W toku spotkania została zaproponowana długotrwała, partnerska współpraca między Stowarzyszeniem a Fundacją (partnerstwo w dziedzinie pozyskiwania i wdrażania dotacji). Szczegóły w/w współpracy zostaną dopracowane i przekazane Stowarzyszeniu na początku stycznia 2008 r.