Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Uczestniczyliśmy w VII Regionalnym Forum Innowacji

  W dniu 4 grudnia 2008 roku odbyło się w Białymstoku VII Regionalne Forum Innowacji.
Przewodnie tematy to: Finansowanie działalności innowacyjnej i naukowej w latach 2007-2013 oraz Inicjatywy klastrowe w Polsce Północno- Wschodniej.

 

Organizatorami Forum Innowacji byly Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania  Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Honorowym patronotem  VII Regionalne Forum Innowacji objął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

 

W panelu poświęconym Inicjatywom klastrowym w Polsce Północno-Wschodnej czynny udział brali  przedstawiciele inicjatyw funkcjnujących w regionie takich  jak:

 

- Stowarzyszenie Klaster Spożywczy "Natrualnie z Podlasia",

   prezentujący V-ce Prezes Zarządu Wojciech Dąbrowski 

- Stowarzyszenie "Podlaski Klaster Bielizny" prezentująca Prezes Kinga Lesisz  

- Stowarzyszenia Klaster Browarów Regionalnych  prezentujący Prezes Andrzej Olkowski

 

Ze strony naszego klastra udział wzięli także: Prezes Zarządu Elżbieta Puławska-Breś, członek Zarządu - Sławek Jasiński oraz Członek Kapituły Marki - Andrzej Borowski.

 

    Po prezentacji poszczególnych inicjatyw klastrowych wywołana została ożywiona dyskusja na temat możliwości dofinansowania działalności inicjatyw z funduszy unijnych. Uczestnicy wymienili swoje doświadczenia i poglądy w aplikowaniu do programów unijnych.

Dyskutowano także o nikłym  zaangażowaniu we wsparcie  tworzących się inicjatyw klatrowych urzędów, których jednym z celów działnia jest popieranie  przedsiębiorczości.

 

 W  spotaniu uczestniczyli także między innymi  przedstawiciele Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Białymstoku, uczelni która podpisała z dwiema funjcjonującymi inicjatywami klastrowymi w Białymstoku porozumienia o współpracy.

Wyższa Szkłoła finansów i Zarzadzania   w swoim planie na rok 2008/2009 wpisała współpracę z klastrami jako jeden z priorytetów.