Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" podziałania 2.3.4  „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozpoczęcie naborów wniosków nastąpi  16 maja 2017 roku.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Planowana minimalna wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość projektu – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/