Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

POIR 2.3 Badania na rynek

Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" podziałania 2.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rozpoczęcie naborów wniosków nastąpi  13 marca 2017 roku.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowane zostaną inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kwota dofinansowania:

Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,

Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,

 Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.

Poziom dofinansowania:

Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,

Część doradcza – maksymalnie 50%,

Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/