Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Polska Wschodnia 1.4 Wzór na konkurencję

Informujemy o planowanym naborze wniosków do działania 1.4 Wzór na konkurencję Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok. Działanie 1.4 ma charakter II etapowy.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać  na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Przedmiotem dofinansowania w ramach Etapu I mogą być usługi doradcze.

 

W Etapie II będzie udzielana pomoc na wdrożenie działań rekomendowanych w wyniku przeprowadzonego w I Etapie audytu wzorniczego uwzględnionych w strategii wzorniczej.

Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu, złożą wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostaną zatwierdzone, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II działania, w odrębnym konkursie.

 

Przyjmowanie wniosków do pierwszego etapu rozpocznie się w wrześniu 2017 roku i potrwa do listopada 2017 roku, natomiast nabór do II etapu rozpocznie się w czerwcu 2017 roku i będzie trwał do maja 2018 roku.

 

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/