Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Aktualności

Współpraca z Urzędem

1 października 2007 roku w Urzędzie Marszałkowskim został podpisany list intencyjny o współpracy między Samorządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!”.

Deklaracja współpracy obejmuje m.in. podjęcie wspólnych działań na rzecz promocji regionu, wspierania spotkań, konferencji, szkoleń, sympozjów, wymiany informacji oraz wsparcia dla promocyjnych i pro-rozwojowych przedsięwzięć członków Inicjatywy Klastrowej.

Deklaracja podpisana została – ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Dariusza Piontkowskiego oraz Członka Zarządu – Karola Tylendę, zaś ze strony Klastra – przez Prezes Stowarzyszenia – Elżbietę Puławską-Breś oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia – Wojciecha Dąbrowskiego.
Rozwój i działalność inicjatyw klastrowych jest zgodna z realizowaną Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podlaskiego.

 

Źródło: Wrota Podlasia