Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Co to są klastry

Definicja
Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. /Michael E. Porter/

 

Klaster – źródło rozwoju branży
Klaster to przede wszystkim współpraca osób z różnych organizacji. Powiązania między nimi umożliwiają efektywny przepływ informacji oraz budowanie wspólnej bazy wiedzy wykorzystywanej następnie przez cały klaster. Koncentracja podmiotów z jednego sektora na tym samym obszarze geograficznym wpływa także na ich większą specjalizację i staje się przez to motorem napędowym ich rozwoju. Klaster jest atrakcyjnym miejscem przyciągania inwestorów, wartościowych pracowników i nowe firmy.

 

Przykłady klastrów i specjalizacja
Modelowym przykładem klastra jest Dolina Krzemowa w USA, gdzie na obszarze ok. 300 mil kwadratowych działa kilka tysięcy firm technologicznych, zatrudniających ponad milion wysokiej klasy specjalistów. Motorem napędowym jest jedna z najbardziej renomowanych uczelni na świecie – Uniwersytet Stanforda. Jest ona bardzo mocno związana z sektorem nowych technologii i lokalnym biznesem – stanowi dla niego bazę naukowo-badawczą oraz kształci nowe kadry. W Polsce do największych inicjatyw klastrowych należą m.in.: Łódzki Klaster Medialny, Plastikowa Dolina, Tarnowski Klaster Przemysłowy, Wielkopolski Klaster Meblarski, Klaster Piwny.

 

Tworzenie wizerunku regionu
Źródłem rozwoju branży jest klaster i jego sieci kontaktów, a nie pojedyncze firmy. Mobilność pracowników oraz tworzone w ten sposób sieci społecznych i zawodowych kontaktów umożliwiają efektywny przepływ wiedzy i informacji. Ludzie, którzy przechodzą pomiędzy firmami i projektami, tworzą rodzaj „superorganizacji”, która napędza koniunkturę na produkty i usługi danej branży oraz tworzy odpowiedni wizerunek regionu, w którym działa klaster.