Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
O nas

 

Misja klastra
Stworzenie i rozwój silnej i innowacyjnej organizacji z Podlasia, promującej dobrą żywność. Naturalnie z Podlasia - produkty z czystego ekologicznie regionu, wytwarzane przy zachowaniu dbałości o ich wysoką jakość.

Stowarzyszenie „Naturalnie z Podlasia!”

Stowarzyszenie Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” to inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa i organizacje działające na terenie polski wschodniej, obejmująca swym zasięgiem województwa podlaskie i lubelskie. Celem stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku, promocja, podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności firm, ich produktów i usług.
Stowarzyszenie z siedzibą w Białymstoku, zostało zawiązane na zebraniu założycielskim 7 maja 2007 r. Osobowość prawną uzyskało w dniu wpisu do rejestru z dniem 8 sierpnia 2007r.

 

W grupie siła

Inicjatywa klastrowa „Naturalnie z Podlasia” polega na współpracy przedsiębiorstw w budowaniu produktów regionalnych i usług, która ma za zadanie wzmocnienie ich pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Głównymi celami stowarzyszenia są m.in.:

  • dynamiczny rozwój firm (członków stowarzyszenia) i poprawa efektywności ich działania
    wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym
    wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  • reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec władz lokalnych, państwowych oraz krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji
  • promocja regionu
  • budowa silnej marki lokalnej
  • stworzenie płaszczyzny marketingowej, prawnej i finansowej dla członków stowarzyszenia
  • propagowanie wiedzy z zakresu żywienia i zdrowia człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego