Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje, wpisz swój adres e-mail:
 
English
Korzyści z przynależności

Innowacje

Wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu działalności rynkowej, dostępnych tylko dla inicjatyw klastrowych (programy unijne, programy szkoleniowe, itp.)

 

W grupie siła
Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych, itp. Przynależność do silnej grupy daje możliwość wpływu na kształtowanie rozwoju branży spożywczej.

 

Grupa producencka
Korzyści współdziałania w grupie producenckiej, poprawa efektywności pracy i kooperacji między członkami klastra, m.in.: współpraca promocyjna, technologiczna, organizacyjna, kadrowa, IT, itp.


Eksport
Korzyści ze współpracy w grupie dotyczące działań proeksportowych i eksportowych na nowych rynkach. Promocja eksportu produktu firm, należących do Stowarzyszenia, wspólna strategia eksportowa, udział w targach, misjach gospodarczych, itp.

 

Badania i rozwój
Łatwiejszy dostęp do wiedzy i działalności ośrodków badawczo-rozwojowych. Dostęp do badań rynkowych, marketingowych, wsparcia technologicznego, know-how.

 

Marka „Naturalnie z Podlasia!”
Korzyści z oznakowania prestiżową marką „Naturalnie z Podlasia!” swoich najlepszych produktów. Wsparcie promocyjne i marketingowe dla marek i produktów firm – członków klastra.